Implementation of environmental goals

Reports on the implementation of environmental goals in housing settlements:

Annemie Wyckmans and Anne Solbraa (2010), Towards zero emission settlements. Inspirational projects for the development of the Brøset area in Trondheim, NTNU-report, ISBN 978-82-7551-061-5

Randi A. Narvestad (2010), Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav, SINTEF prosjektrapport 58

%d bloggers like this: