Evaluering av det åpne parallelle oppdraget

Høsten 2010 ble det gjennomført et såkalt åpent parallelt oppdrag  med tema Brøset.  Resultatene fra det åpne parallelloppdraget skal gi grunnlag for det videre planarbeidet for området. Hensikten med denne evalueringsrapporten er å vurdere den åpne parallelle oppdragsformen som pilot i forhold til å utprøve nye modeller for byutvikling og planprosesser i Trondheim.

Rapporten kan du laste ned her:

Helen Jøsok Gansmo, Stig Larssæther & Judith Thomsen, På vei til Brøset – Evaluering av det parallelle oppdraget

%d bloggers like this: