Carbon neutral living

Report:

MiSA AS (2010), Klimanøytrale boformer på Brøset, Arbeitsnotat om klimautslipp og klimatnøytralitet (in Norwegian language)

Erica Löfström (2010), Building a Carbon Neutral Residential Area: Getting the users involved in the Brøset project, Notat

MiSA AS (2011), Evaluering av klimautslipp for Brøset, Bruk av et verktøy for beregning av klimafotavtrykk for husholdningene på Brøset, Rapport

Advertisements
%d bloggers like this: