Carbon neutral living

Report:

MiSA AS (2010), Klimanøytrale boformer på Brøset, Arbeitsnotat om klimautslipp og klimatnøytralitet (in Norwegian language)

Erica Löfström (2010), Building a Carbon Neutral Residential Area: Getting the users involved in the Brøset project, Notat

MiSA AS (2011), Evaluering av klimautslipp for Brøset, Bruk av et verktøy for beregning av klimafotavtrykk for husholdningene på Brøset, Rapport

%d bloggers like this: