Ny rapport!

Høsten 2010 ble det gjennomført et såkalt  åpent parallelt oppdrag med tema Brøset. Resultatene fraparallelloppdraget skal gi grunnlag for det videre planarbeidet for området. Hensikten med evalueringsrapporten er å vurdere den åpne parallelle oppdragsformen som pilot i forhold til å utprøve nye modeller for byutvikling og planprosesser i Trondheim. Med tanke på at det er første gang en slik åpen prosess prøves ut i Norge er det også interessant å få prosessen forholdsvis grundig dokumentert.

Rapporten finner du her:

På vei til Brøset- Evaluering av det åpne parallelle oppdraget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: