Archive for September, 2011

Ny rapport!

Posted in Uncategorized on September 27, 2011 by brozed

Høsten 2010 ble det gjennomført et såkalt  åpent parallelt oppdrag med tema Brøset. Resultatene fraparallelloppdraget skal gi grunnlag for det videre planarbeidet for området. Hensikten med evalueringsrapporten er å vurdere den åpne parallelle oppdragsformen som pilot i forhold til å utprøve nye modeller for byutvikling og planprosesser i Trondheim. Med tanke på at det er første gang en slik åpen prosess prøves ut i Norge er det også interessant å få prosessen forholdsvis grundig dokumentert.

Rapporten finner du her:

På vei til Brøset- Evaluering av det åpne parallelle oppdraget