KLIMAX frokostmøte 23.3.2011

“Oppgradering av bygninger for bedre energieffektivitet”

åpent seminar med innlegg fra:
ANDERS-JOHAN ALMÅS, PhD-stipendiat – Climate design of buildings NTNU/SINTEF Byggforsk/Multiconsult

Dokkhuset Trondheim kl 8-10.

Vi begynner dagen med økologisk frokost kl. 8-8.30,
og av hensyn til denne ønsker vi tilbakemelding om du har tenkt å delta.

påmelding: anne.solbraa@ntnu.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: