Archive for March, 2011

KLIMAX frokostmøte 23.3.2011

Posted in Uncategorized on March 21, 2011 by brozed

“Oppgradering av bygninger for bedre energieffektivitet”

åpent seminar med innlegg fra:
ANDERS-JOHAN ALMÅS, PhD-stipendiat – Climate design of buildings NTNU/SINTEF Byggforsk/Multiconsult

Dokkhuset Trondheim kl 8-10.

Vi begynner dagen med økologisk frokost kl. 8-8.30,
og av hensyn til denne ønsker vi tilbakemelding om du har tenkt å delta.

påmelding: anne.solbraa@ntnu.no