KLIMAX frokostmøte 07.12.2010

KLIMAX frokostmøter inviterer til et siste møte før jul:

Vi samarbeider denne gang med Trebyen Trondheim, og presenterer Ranheimsveien 149. Bygget er omsorgsboliger for funksjonshemmede og et av de første i denne kategorien som bygges etter passivhusstandard i Norge. I prosjekteringen ble høringsforslaget til den nå vedtatte standarden for passivhus og lavenergihus lagt til grunn.

Det blir innlegg fra arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør om Ranheimsveien 149:

Tore Wiger og Tone Grydeland, arkitekter HSØ (nå Arkitektene Vis-à-Vis): arkitektur og materialbruk

Ferry Smits, rådgivende ingeniør bygningsfysikk Rambøll / rådgiverteam ENOVA: Energikonsept

Åge Tydlum, prosjektleder HENT: Erfaringer fra bygging av passivhuset Ranheimsveien

Tid og sted: Tirsdag 7.desember på Dokkhuset i Trondheim

Frokost vil bli servert fra 08-08.30, og av hensyn til den ønsker vi påmelding  – til anne.solbraa@ntnu.no Påmeldingsfrist fredag 3.desember, begrensede plasser -først til mølla!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: