Archive for November, 2010

KLIMAX frokostmøte 07.12.2010

Posted in sustainable architecture on November 25, 2010 by brozed

KLIMAX frokostmøter inviterer til et siste møte før jul:

Vi samarbeider denne gang med Trebyen Trondheim, og presenterer Ranheimsveien 149. Bygget er omsorgsboliger for funksjonshemmede og et av de første i denne kategorien som bygges etter passivhusstandard i Norge. I prosjekteringen ble høringsforslaget til den nå vedtatte standarden for passivhus og lavenergihus lagt til grunn.

Det blir innlegg fra arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør om Ranheimsveien 149:

Tore Wiger og Tone Grydeland, arkitekter HSØ (nå Arkitektene Vis-à-Vis): arkitektur og materialbruk

Ferry Smits, rådgivende ingeniør bygningsfysikk Rambøll / rådgiverteam ENOVA: Energikonsept

Åge Tydlum, prosjektleder HENT: Erfaringer fra bygging av passivhuset Ranheimsveien

Tid og sted: Tirsdag 7.desember på Dokkhuset i Trondheim

Frokost vil bli servert fra 08-08.30, og av hensyn til den ønsker vi påmelding  – til anne.solbraa@ntnu.no Påmeldingsfrist fredag 3.desember, begrensede plasser -først til mølla!