Archive for April, 2010

frokostmøte 04.05.

Posted in sustainable architecture on April 26, 2010 by brozed

04.05.10 Grønn ytefaktor

Dokkhuset 8-10

Arvid Ekle, naml – norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentrepenører, planverktøyet grønn ytefaktor

Lars Böhme,  Stadsbyggnadskontoret Malmö, Bruk av grønn ytefaktor i Malmö

KLIMAX meeting 20.4. is cancelled!

Posted in 1 on April 19, 2010 by brozed

Please notice that the breakfast meeting on 20.4.10 is cancelled.