Folkemøte på Brøset

Tirsdag 3. November gikk det første offentlige folkemøtet om Brøset av stabelen i gymsalen inne på selve Brøset-området. De ulike temaene som er omhandlet i planprogrammet for Brøset ble presentert på roll-up-plansjer. Det var også lagt inn en utstilling av studentprosjekter med plansjer om relevante prosjekter fra inn – og utland. Deltakerne på møtet fikk også anledning til å skrive sine ideer og innspill på veggen eller snakke med representanter fra forskningsmiljøene og kommunen. Det var også mulig å få beregnet sitt eget klimagass-utslipp gjennom såkalte klimakalkulatorer.

BildeFolkemøte2

forsker møter befolkning over en kaffekopp

BildeFolkemøte1

mange hadde klare meninger om Brøset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: