Vil du bo og leve i framtidens klimanøytrale boligområder?

Hvordan vil du bo og leve i framtidens klimanøytrale boligområde?

Kunne du tenke deg å bo på Brøset i framtiden? Er du interessert i hvordan framtidsrettet teknologi og livsstil vil påvirke måten vi bor og lever på?

Et forskningsprosjekt ved NTNU skal gjennomføre gruppediskusjoner der både boligbebyggelse, offentlig og privat service, teknikk, transportløsninger og arealbruk inngår.

Gjennom å delta i diskusjonen kan du bidra til utformingen av
det nya framtidsrettede området på Brøset og til at vi i framtiden kan forme boligområder som både innfrir ambisiøse klimamål og blir gode bomiljø.

Meld din interesse for å være med: brozed2009@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: