Archive for October, 2009

Folkemøte på Brøset

Posted in 1 on October 30, 2009 by brozed

Du er invitert til Folkemøte om en Klimatnøytral Bydel på Brøset

Hvordan vil du bo og leve i framtidens
klimanøytrale boligområde?

Hvor? Gymsalen på Brøset
Når? den 3. november kl 15-20

Det holdes også to korte foredrag om prosjektet kl 17 og kl 19 i forbindelse med utstillingen.

Kunne du tenke deg å bo på Brøset i framtiden? Er du interessert i hvordan framtidsrettet teknologi og livsstil vil påvirke måten vi bor og lever på?

Forskere fra NTNU/SINTEF og Kommunen presenterer visjonen for En klimatnøytral Bydel på Brøset som Trondheims bidrag til den nasjonale satsningen ”Framtidens Byer”.

se også Adresseavisen, 03.11.09

Velkommen!

Artikkel i forskning.no

Posted in 1 on October 30, 2009 by brozed

Klimanøytral bydel
Trondheim kan få landets første klimanøytrale byområde. Klimaaspektet er med helt fra starten av kommunens planlegging av 1200 nye boliger i bydelen Brøset.
les mer på:
www.forskning.no

Vil du bo og leve i framtidens klimanøytrale boligområder?

Posted in 1 on October 30, 2009 by brozed

Hvordan vil du bo og leve i framtidens klimanøytrale boligområde?

Kunne du tenke deg å bo på Brøset i framtiden? Er du interessert i hvordan framtidsrettet teknologi og livsstil vil påvirke måten vi bor og lever på?

Et forskningsprosjekt ved NTNU skal gjennomføre gruppediskusjoner der både boligbebyggelse, offentlig og privat service, teknikk, transportløsninger og arealbruk inngår.

Gjennom å delta i diskusjonen kan du bidra til utformingen av
det nya framtidsrettede området på Brøset og til at vi i framtiden kan forme boligområder som både innfrir ambisiøse klimamål og blir gode bomiljø.

Meld din interesse for å være med: brozed2009@gmail.com

Presentations breakfast meeting 13.10.09

Posted in 1 on October 21, 2009 by brozed

You can download the presentations from the previous breakfast meetings (filed under “KLIMAX-presentations” in the menu bar to the right)

Hans-Einar Lundli, “Klimatilpasning: Status og utfordringer for Trondheim kommune”
Glen Peters, “Full climate analysis of buildings. Can material properties be used to reduce climate impacts?”