Archive for September, 2009

KLIMAX breakfast meeting 13.10.09

Posted in 1 on September 29, 2009 by brozed

13.10.09 8:00-10:00 at Dokkhuset in Trondheim

Overflater / materialbruk – Surfaces and materials

Glen Peters, Cicero, ”Full Climate Analysis of Buildings. -Can material properties be used to reduce climate impacts?”

Hans-Einar Lundli, Trondheim Kommune, Klimatilpasning i Trondheim Kommune (Presentasjon av planlagte tiltak)

Breakfast meeting – 29.09.09

Posted in sustainable architecture on September 3, 2009 by brozed

KLIMAX breakfast meeting on sustainable transport

29.09.09 8:00-10:00 at Dokkhuset in Trondheim

Erling Holden, Vestforsk, “Bærekraftig transport: fysisk planlegging, livsstil eller teknologi?”
Terje Tretvik, Sintef, “Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid”

since we have to order breakfast, please register in advance: brozed2009@gmail.com