Space Syntax Symposium 2013. Paper by Manum and Nordström

Posted in Uncategorized on February 6, 2014 by brozed

Bendik Manum & Tobias Nordström, Integrating bicycle network analysis in urban design; improving bikeability in Trondheim by combining space syntax and GIS-methods using the Place Syntax Tool. Paper presented at SSS 9, The 9th International Space Syntax Symposium, Seoul, 31.10-03.11.2013.

download here: manum nordström Space Syntax Symposium 2013

ENHR paper by Manum and Nordstöm

Posted in Uncategorized on February 6, 2014 by brozed

Accessible density; a condition for sustainable urban developement

ENHR 2013

European Network for Housing Research. Tarragona, Spain.

19th-21th of June 2013

download here: ENHR paper manum norstrom

Ny rapport!

Posted in Uncategorized on September 27, 2011 by brozed

Høsten 2010 ble det gjennomført et såkalt  åpent parallelt oppdrag med tema Brøset. Resultatene fraparallelloppdraget skal gi grunnlag for det videre planarbeidet for området. Hensikten med evalueringsrapporten er å vurdere den åpne parallelle oppdragsformen som pilot i forhold til å utprøve nye modeller for byutvikling og planprosesser i Trondheim. Med tanke på at det er første gang en slik åpen prosess prøves ut i Norge er det også interessant å få prosessen forholdsvis grundig dokumentert.

Rapporten finner du her:

På vei til Brøset- Evaluering av det åpne parallelle oppdraget

KLIMAX frokostmøte 23.3.2011

Posted in Uncategorized on March 21, 2011 by brozed

“Oppgradering av bygninger for bedre energieffektivitet”

åpent seminar med innlegg fra:
ANDERS-JOHAN ALMÅS, PhD-stipendiat – Climate design of buildings NTNU/SINTEF Byggforsk/Multiconsult

Dokkhuset Trondheim kl 8-10.

Vi begynner dagen med økologisk frokost kl. 8-8.30,
og av hensyn til denne ønsker vi tilbakemelding om du har tenkt å delta.

påmelding: anne.solbraa@ntnu.no

KLIMAX frokostmøte 15.2 – “Økte isolasjonstykkelser og tetthet – konsekvenser for fukt, inneklima og helse”

Posted in Uncategorized on February 8, 2011 by brozed
Det inviteres til frokostmøte igjen i februar:
Vi ønsker igjen å belyse tematikk rundt ”passivhus” på et KLIMAX frokostmøte, denne gangen skal vi fordype oss i bygningsfysikk og helseaspekter.
Er det helsegevinster av å bo i bedre isolerte bygg? Hva skjer med fuktnivået i veggen når isolasjonen blir tykkere? Hva med de økte kravene til tetthet? Er det noen farer med å bygge på denne måten? Er det noe spesielt man må være oppmerksom på ved prosjektering?
Sitter du med slike spørsmål, eller ønsker å være med å utveksle meninger over en frokost er dette møtet å melde seg på!
Vi får innlegg fra Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet og Stig Geving, professor ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU (se vedlagt flyer)
Tid og sted: Dokkhuset i Trondheim 15.februar 8-10
Frokost vil bli servert fra 8-08.30 og av hensyn til denne ønsker vil påmelding, påmeldingsfrist 11.februar – til anne.solbraa@ntnu.no

VI HAR NÅDD MAXIMUM KAPASITET FOR ANTALL PÅMELDTE PÅ DETTE MØTET OG KAN DESSVERRE IKKE TA IMOT FLERE PÅMELDINGER.

Eco Visalization Prize 2010

Posted in Uncategorized on January 20, 2011 by brozed

KLIMAX frokostmøte 07.12.2010

Posted in sustainable architecture on November 25, 2010 by brozed

KLIMAX frokostmøter inviterer til et siste møte før jul:

Vi samarbeider denne gang med Trebyen Trondheim, og presenterer Ranheimsveien 149. Bygget er omsorgsboliger for funksjonshemmede og et av de første i denne kategorien som bygges etter passivhusstandard i Norge. I prosjekteringen ble høringsforslaget til den nå vedtatte standarden for passivhus og lavenergihus lagt til grunn.

Det blir innlegg fra arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør om Ranheimsveien 149:

Tore Wiger og Tone Grydeland, arkitekter HSØ (nå Arkitektene Vis-à-Vis): arkitektur og materialbruk

Ferry Smits, rådgivende ingeniør bygningsfysikk Rambøll / rådgiverteam ENOVA: Energikonsept

Åge Tydlum, prosjektleder HENT: Erfaringer fra bygging av passivhuset Ranheimsveien

Tid og sted: Tirsdag 7.desember på Dokkhuset i Trondheim

Frokost vil bli servert fra 08-08.30, og av hensyn til den ønsker vi påmelding  – til anne.solbraa@ntnu.no Påmeldingsfrist fredag 3.desember, begrensede plasser -først til mølla!

KLIMAX Frokostmøte 11. november 2010

Posted in sustainable architecture on October 30, 2010 by brozed

KLIMAX frokostmøter inviterer til møte i SpareBank 1 SMNs hovedkontor torsdag 11.november!
Temaet er drift av kontorbygg med lavenergiambisjoner.

Vi vil få høre foredrag om tekniske installasjoner og styringsystemer, arbeidsplassutforming og utfordringer ved drift av lavenergibygg.
Etter foredragene blir det mulighet for omvisning i det nye bygget for de som vil.

Det vil bli servert frokost i banken fra 08-08.30, og av hensyn til den ønsker vi påmelding  – til anne.solbraa@ntnu.no Påmeldingsfrist 8.november, begrensede plasser -først til mølla!

OBS: Møtet denne gangen er i SpareBankbygget – Søndre gate 4, Trondheim

Fire vinnere: De skal forme Trondheims grønne bydel

Posted in Uncategorized on October 13, 2010 by brozed

Fire team er valgt ut til å være med og utforme den klimanøytrale bydelen Brøset. En av vinnerne har base i Trondheim, to i Oslo og en i København.

les mer på nettsiden til Trondheim Kommune:

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117694409/Fire-vinnere:-De-skal-forme-Trondheims-gronne-bydel

KLIMAX – Breakfast meeting on sustainable architecture and planning

Posted in Uncategorized on October 5, 2010 by brozed

KLIMAX – Breakfast meetings on sustainable architecture and planning

Location: Dokkhuset, Trondheim
Time: 08:00 – 10:00

KLIMAX breakfast meetings are sponsored by Partnere for Nyskaping.

20.10.2010

Sustainable Planning: – Vauban, Freiburg, and Brøset

– Jürgen Hartwig, Freiburg FUTOUR: Sustainable Model District Vauban

– Are Risto Øyasæter, Trondheim Kommune: Brøset – hva kan vi lære av Vauban?

The meetings are open to everyone. We need to order breakfast in advance, so if you are planning to attend one of the meetings, please send us an email / av hensyn til frokostbestilling ønsker vi at deltagere melder seg på, vennligst send mail på forhånd til anne.solbraa@ntnu.no

VI HAR NÅDD MAXIMUM KAPASITET FOR ANTALL PÅMELDTE PÅ DETTE MØTET OG KAN DESSVERRE IKKE TA IMOT FLERE PÅMELDINGER.
Takk for interessen!